جزئیات خودرو

طراحی و ساخت سیستم های الکترونیک

الکترونیکی نامعلوم 

برای دیدن عکس ها در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید

طراحی پروژه های الکترونیک

طراحی سیستم های امنیتی

ساخت و اجرای پروژه های دانشجویی

طراحی اتوماسیون فنی برای کارخانه جات

طراحی سیستم های کنترلی و مانیتورینگ 

circuit-boards-designGreen electronic boardelectronic_circuit_board-wideElectronic-Circuit-Boardsimagesl298drvPCB_close up_0 (1)printfinalprintfinal2repair-board-2Trax

 

امکانات