جزئیات خودرو

طراحی و ساخت پروانه های فلزی،کامپوزیتی زیر دریایی و قایق

مواد-متالورژی نامعلوم 

طراحی وساخت مدل

ساخت قالب های فلزی و کامپوزیتی از قطعات

ساخت پروانه های فلزی و کامپوزیتی(شیشه و کربن)

برای سفارش قطعه و قالب و همچنین دریافت قیمت ها تماس حاصل فرمایید.

۸ ۲۵ ۷
۴۳ ۶

امکانات