خانم مهندس میرسالاری

خانم مهندس میرسالاری

ریاست شرکت خاتم صنعت ایرانیان و کارشناس هوافضا و کارشناس ارشد عمران ، متخصص در زمینه مدل سازی و طراحی سازه های هوایی،دارنده مقام اول خلبانی هواپیمای مدل خانم در استان اصفهان