مهندس محمد باقرشامحمدی

مهندس محمد باقرشامحمدی

IMG-20170507-WA0005

مدیریت بازرگانی داخلی وخارجی و  مدیریت برنامه ریزی و فروش محصولات

تلفن همراه: 09130764600