همه نوشته ها در دسته بندی

گالری عکس

طراحی وساخت انواع ملخ های چوبی و کامپوزیتی

 • DH4RollsRoycef
 • hartzelltestclub-2-l
 • hartzelltestclub-4-l
 • ۹
 • ۲a
 • ۵a
 • ۴a
 • ۶a
 • ۷a
 • ۱a
 • ۸a
 • ۳a

<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><strong>????? ????? ????? ??? ??? ???? ? ?????????</strong></span></h2> <dl id="attachment_1421" class="wp-caption alignright" style="width: 160px;"><dt class="wp-caption-dt"><a href="http://ruby-company.com/wp-content/uploads/buildi4.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1421" src="http://ruby-company.com/wp-content/uploads/buildi4-150×150.jpg" alt="????? ? ??????? ??? ??? ???? ? ?????????" width="150" height="150" /></a></dt><dd class="wp-caption-dd"> <h5><strong><span style="color: #333333;">????? ? ???????…

ادامه مطلب

ساخت انواع هواپیماهای مدل کامپوزیتی وچوبی

 • IMG_6948
 • IMG_6947
 • IMG_6925
 • IMG_6894
 • IMG_6858
 • ۵

<h2><strong>???? ???? ??? ?? ?? ???? ?????? ??? ???? ???? ????.</strong></h2> <dl id="attachment_1340" class="wp-caption alignright" style="width: 160px;"><dt class="wp-caption-dt"><a href="http://ruby-company.com/wp-content/uploads/badane_extra2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1340" src="http://ruby-company.com/wp-content/uploads/badane_extra2-150×150.jpg" alt="?? ???? ?????? ???? ??? ?????." width="150" height="150" /></a></dt><dd class="wp-caption-dd" dir="ltr"><strong>???? ????? ?????????? ??? ????</strong></dd></dl><dl id="attachment_1363" class="wp-caption alignright"…

ادامه مطلب